Anklets

Pipette Nazariya Anklet

Ahilya2.0

₹1,549.00

Black Cord Anklet Payal
Sold Out
Black Cord Anklet Payal

Ahilya2.0

₹1,270.00

Pushpani Anklet Payal

Ahilya2.0

₹3,599.00

Nadi Ball Anklet Payal

Ahilya2.0

₹3,249.00

Dainty Bead Anklet Payal

Ahilya2.0

₹2,399.00

Gold Plated Sundara Anklet Payal
Sold Out
Gold Plated Sundara Anklet Payal

Ahilya2.0

₹5,125.00

Sundara Anklet Payal
Sold Out
Sundara Anklet Payal

Ahilya2.0

₹2,125.00

Dahlia Flower Anklet Kada

Ahilya2.0

₹3,600.00

Peony Flower Anklet Kada

Ahilya2.0

₹3,400.00

Gold Plated Paisley Kairi Anklet Payal
Sold Out
Paisley Kairi Anklet Payal
Sold Out
Paisley Kairi Anklet Payal

Ahilya2.0

₹6,920.00

Valley Of Flowers Anklet Payal
Sold Out
Valley Of Flowers Anklet Payal

Ahilya2.0

₹4,450.00

Saral Black Cord Anklet Payal

Ahilya2.0

₹1,770.00

Pushp Swing Anklet
Sold Out
Pushp Swing Anklet

Ahilya2.0

₹4,940.00

Pushp Ruby Red Silver Anklet

Ahilya2.0

₹4,590.00

Mandala Rawa Kada Anklet

Ahilya2.0

₹5,135.00

Leaf Anklet Payal

Ahilya2.0

₹1,200.00

I Am All Heart Anklet

Ahilya2.0

₹900.00

Gulaab Anklet Payal
Sold Out
Gulaab Anklet Payal

Ahilya2.0

₹3,990.00